نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اسلایدهای آموزشی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اسلایدهای آموزشی بهداشت محیط


اسلایدهای آموزشی  بهداشت محیط
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)
اسلایهای آموزشی  بهداشت محیط

اسلایدهای مربوط به بحث آب

فرایندهای تصفیه آب

منعقد کننده ها در تصفیه آب

گندزدایی سیستمهای کوچک آب


اسلایدهای مربوط به بحث فاضلاب

تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن

تصفیه فاضلاب و پساب

سیستمهای متمرکز تصفیه فاضلاب


اسلایدهای مربوط به بحث پسماند

جمع اوری و حمل و نقل پسماند

مدیریت پسماندهای قابل بازیافت


بازیافت پسماندهای الکترونیکی

اسلایدهای مربوط به بحث هوا

آلودگی هوا

اصول آلودگی هوا