نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه آب شماره 2 کرج (رجائی شهر) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج (رجائی شهر)

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج (رجائی شهر) 

تصفیه خانه شماره 2 کرج (رجائی شهر) یکی از جدیدترین تصفیه خانه های آب کشور به شمار می رود که در رجائی شهر کرج و در ارتفاع 1360 متری از سطح دریا واقع شده است.

17-1- ظرفیت و محدوده کاری
تصفیه خانه شماره 2 کرج دارای دو فاز به شرح مشخصات ذیل می باشد:
احداث فاز 1 تصفیه خانه شماره 2 کرج در سال 1383 توسط شرکتهای سابیر و عمراب و با مشاوره شرکت ری آب آغاز و بعد ازگذشت حدود 4 سال در سال 1387 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 5/0 متر مکعب بر ثانیه است که در شرایطی تا 6/0 متر مکعب بر ثانیه نیز قابل افزایش می باشد. احداث فاز دوم تصفیه خانه نیز توسط شرکت آب گستر شرق از سال 1387 آغاز شده است. آب خام ورودی این تصفیه خانه از سد طالقان تأمین می شود و پس از حذف مواد معلق دانه درشت از قبیل شن، ماسه، شاخ و برگ های بزرگ و انجام کلرزنی مقدماتی در محل بلوار موذن توسط 1 خط لوله فولادی به طول 42 کیلومتر و قطر 700 میلی متر با روش ثقلی وارد تصفیه خانه می شود.

17-2- وضعیت مالکیت تصفیه خانه
مساحت کل اراضی این تصفیه خانه حدود 28 هکتار می باشد که در بلوار انژی اتمی منطقه رجائی شهر واقع شده است. مالکیت زمین تصفیه خانه در اختیار " آبفا غرب استان تهران " می باشد.

در شکل 1 شماتیک کلی قرارگیری ابنیه و تاسیسات این تصفیه خانه نشان داده شده است.

شکل 1- شماتیک کلی قرار گیری ابنیه و تاسیسات تصفیه خانه سنندج
17-3- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه، تاسیساتتأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در فاز اول این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

17-3-1- کانال آب خام و آشغالگیر
آب خام تصفیه خانه شماره 2 کرج از طریق یک کانال به طول 2 کیلومتر وارد تصقیه خانه شده و اندازه گیری دبی آب ورودی نیز در این کانال انجام می گیرد. همچنین به دلیل جلوگیری از ورود آشغال به تأسیسات تصفیه آب یک عدد توری آشغال گیر به ابعاد 1*1 متر در مسیر ورودی آب قرار داده شده است. این آشغال گیر از تسمه های گالوانیزه کشویی ساخته شده و اندازه چشمه های آنها 300*30 میلی متر می باشد.

17-3-2- حوضچه اختلاط سریع
فاز اول این تصفیه خانه دارای 2 عدد حوضچه اختلاط سریع به حجم 13 متر مکعب می باشند. در هر یک از حوضچه ها 1  عدد همزن ملخی معمولی 3 کیلوواتی اختلاط سریع مواد شیمیایی را انجام می دهد.

17-3-3- استخر ته نشینی اولیه
فاز اول این تصفیه خانه دارای 2 استخر ته نشینی اولیه به ابعاد 27*12*4 متر می باشد که برای جمع آوری و تخلیه لجن ته نشین شده یک جاروی مکانیکی در کف استخر وجود دارد که می تواند با دو سرعت کند و تند کف استخر را پاک سازی و لجن را تخلیه نماید. در این خصوص 8 قیف لجن در هر استخر برای تخلیه لجن در نظر گرفته شده است.
 

17-3-4- حوضچه های زلال ساز
فاز اول تصفیه خانه شماره 2 کرج دارای 2 حوضچه زلال ساز از نوع پولساتور به ابعاد 24*17*5/4 متر بوده و هر حوضچه نیز دارای یک پمپ خلأ با قدرت 11 کیلووات می باشد. در این خصوص 4 قیف لجن در هر حوضچه برای تخلیه لجن تعبیه شده است.

17-3-5- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در فاز 1 این تصفیه خانه توسط 5 عدد صافی شنی از نوع تند ثقلی انجام می گیرد. دانه بندی ماسه های مورد استفاده در این صافی ها بین 7/0 و 9/0 میلی متر تغییر می کند.

17-3-6- مخازن ذخیره آب صاف
فاز اول تصفیه خانه شماره 2 کرج دارای 2 مخزن ذخیره آب با ظرفیت 2500 متر مکعب است.

17-3-7- برق اضطراری
در مواقع اضطراری دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت نامی تولید برق 128 کیلووات که موتور دیزل آن توانایی تولید 128 کیلووات قدرت را دارا می باشد جهت تأمین برق فاز اول تصفیه خانه شماره 2 کرج پیش بینی گردیده است.

17-3-8- فرآیند تصفیه آب
در تصفیه خانه شماره 2 کرج فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی، فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل زیر است:

•    کلر زنی مقدماتی
•    آشغال گیری
•    پیش ته نشینی
•    تهیه و تزریق مواد شیمیایی
•    اختلاط سریع
•    زلال سازی
•    صاف سازی
•    کلر زنی نهایی
•    ذخیره سازی

17-3-8-1- مرحله کلرزنی مقدماتی
هدف از کلر زنی آب خام سالم سازی آب ورودی به تأسیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آلاینده های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند آهن، منگنز، فلزات سنگین و ته نشینی آنها در مرحله زلال سازی و جلوگیری از رشد بعدی میکرو ارگانیسم ها و گیاهان آبی در تأسیسات تصفیه خانه است. کلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در زیرصافی حداقل در حدود  ppm 2/0 تا ppm 3/0 باشد.

17-3-8-2- مرحله آشغال گیری
در این مرحله اجسام درشت معلق در آب خام از آن جدا می شوند تا از ورود آنها به تأسیسات تصفیه خانه جلوگیری به عمل آمده و آسیبی به تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه وارد نشود. یک توری آشغالگیر برای آشغال گیری منظور شده است.

17-3-8-3- فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی

کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده با خلوص 40 درصد در مخازنی با ظرفیت 25 مترمکعب ذخیره گردیده و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال آب خام و زلال سازها بر حسب مورد تزریق می گردد. آهک نیز جهت تنظیم pH و بهبود فرآیند انعقاد به صورت شیر آهک آماده و به کانال آب خام تزریق می گردد. مقدار تزریق مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه به وسیله آزمایشی به نام جارتست تعیین و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.
 
17-3-8-4- مرحله اختلاط سریع
به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لخته ها در این مرحله مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شوند.

17-3-8-5- مرحله پیش ته نشینی
پولساتورها برای فرآیند زلال سازی با کدورت مشخصی طراحی می گردند. اگر کدورت ورودی پولساتور از حد مشخصی (بیش از 100 NTU) بالاتر رود جهت کاهش کدورت آب تا میزان مورد نظر مرحله پیش ته نشینی قبل از زلال سازی وارد مدار تصفیه می گردد. توجه به حداکثر کدورت ورودی و خروجی در این استخر بسیار مهم است. حداکثر کدورت ورودی در ظرفیت اسمی NTU 4000 و حداکثر کدورت خروجی در ظرفیت اسمی NTU 500 می باشد.

17-3-8-6- فرآیند زلال سازی
زلال سازهای این تصفیه خانه از نوع پولساتور می باشند. در این حوضچه ها عمل انعقاد، لخته سازی و ته نشینی مواد انجام می گیرد. اساس کار سیستم پولساتورها بر توزیع متناوب و جریان یکنواخت و عمودی آب خام از کف و عبور از یک توده لجن معلق استوار می باشد. هر واحد پولساتور از یک مخزن به شکل مکعب یا مکعب مستطیل تشکیل شده که در کف آن تعدادی لوله سوراخ دار و صفحات مورب جهت توزیع یکنواخت آب خام و در بالای آن تعدادی لوله یا کانال سوراخ دار جهت جمع آوری یکنواخت آب زلال قرار دارد. در پولساتورها آب خام به محفظه ای ارسال گردیده که هوای داخل آن توسط یک پمپ خلأ مکیده می شود. پس از آن با شکسته شدن این خلأ با توجه به فشار ایجاد شده جریان آب به سوی لوله های سیستم توزیع هدایت می شود. تکرار این فرآیند جریان متناوب یکنواختی را در پولساتور به وجود می آورد. عبور عمودی جریان آب از ابر لجن تأثیر بسیار زیادی (97 تا 98 درصد) در حذف فلوک ها دارد.

17-3-8-7- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می گیرد. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری در جریان آب به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مسأله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل ازشستشو به استخر جمع آوری آب شستشوی صافی ها انتقال می یابد. حداکثر کدورت آب خروجی از صافی ها NTU 1 می باشد و 95 درصد اندازه گیری های انجام شده ماهانه بر اساس پایش 4 ساعته نباید از  NTU3/0 تجاوز نماید.

17-3-8-8- مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی صورت می پذیرد. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه، طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

17-3-8-9- ذخیره سازی
آب صاف در هر یک از فازهای تصفیه خانه در دو مخزن 2500 مترمکعبی جمع آوری گردیده و از آنجا به مخازن ذخیره سطح شهر انتقال می یابد.

17-3-9- ساختمان اداری
این تصفیه خانه دارای ساختمان اداری به مساحت 136 متر مربع در دو طبقه بوده که شامل دفاتر مدیریتی، اداری، بهره برداری و آزمایشگاه می باشد.

17-3-10- سالن صافی ها
تجهیزات کنترل و بهره برداری صافی ها در فاز اول این تصفیه خانه در سالن صافی به مساحت 741 متر مربع و به ابعاد 39*19 متر قرار دارند.

17-3-11- ساختمان مواد شیمیایی
تصفیه خانه شماره 2 کرج دارای ساختمان مواد شیمیایی در ضلع شمالی تصفیه خانه بوده که مجهز به تجهیزات کلرزنی، تهیه شیر آهک و تززیق کلرور فریک می باشد. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق کلرور فریک در فاز اول شامل دو مخزن تزریق 2 متر مکعبی و چهار پمپ تزریق 18/0 کیلوواتی می باشد. همچنین دو مخزن ذخیره 25 متر مکعبی در ساختمان مواد شیمیایی قرار دارد. این تصفیه خانه دارای دو دستگاه کلریناتور تحت خلأ با ظرفیت 8 کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی اولیه و یک دستگاه کلریناتور تحت خلأ با ظرفیت 8 کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهایی می باشد.. تجهیزات کلرزنی ذکر شده دارای قسمتی مجزا در ساختمان مواد شیمیایی بوده که به دلیل خطرهای احتمالی ناشی از گاز کلر این قسمت مجهز به سیستم های ایمنی لازم از قبیل سنسور های نشت یاب کلر و سیستم تهویه می باشد. تجهیزات مربوط به تهیه و تزریق شیر آهک شامل یک مخزن انحلال 2 متر مکعبی، دو همزن 2/2 کیلوواتی و دو پمپ تزریق 18/0 کیلوواتی با دبی 38/0 متر مکعب بر ساعت می باشد.


17-3-12- کار گاه فنی و انبار تجهیزات
مساحت کارگاه تعمیرات و نگهداری این تصفیه خانه 200 مترمربع می باشد که شامل کارگاه تجهیزات جوشکاری، تراشکاری، آهنگری, تأسیسات لوله کشی, تعمیر شیرآلات و پمپ ها و کمپرسورها، نگهداری و تعمیرات تابلوهای صنعتی و تعمیرات تأسیسات و روشنایی تصفیه خانه می باشد.

17-3-13- آزمایشگاه
آزمایشگاه تصفیه خانه شماره 2 کرج با مساحت 21 مترمربع در ساختمان اداری واقع بوده و دارای تجهیزات به شرح جداول 17-1 و 17-2 می باشد.
آب مقطرگیری1
پی.اچ متر1
ترازوی دیجیتالی1
دستگاه جار1
کدورت سنج1
هدایت سنج1
هود آزمایشگاهی1
دماسنج1
دستگاه پی.اچ متر آنلاین 1
دستگاه کلرسنج آنلاین 1
دستگاه کدورت سنج آنلاین 1

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

"معاونت نظارت بر بهره برداری"جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)