نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
قوانین و دستورالعملهای بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

قوانین و دستورالعملهای بهداشت محیط


قوانین و دستورالعملهای بهداشت محیط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف

دستورالعمل ویژه پسماندهای بیمارستانی

دستورالعمل آرامستانها

فرم آموزشگاه اصناف

ایین نامه روستا مهد

دستورالعمل فرم 110-1-2-3

نحوه تدوین مفاد برنامه عملیاتی برنامه بسیج سلامت نوروزی 

ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات جانوران موذی دراماکن عمومی و خانگی

راهنمای محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

 فرمت جدید طرح تشدید

فرم ارسال امار دخانیات

فرمت جدید ارسال گزارش درامد وصولی کارت بهداشت وصلاحیت بهدا شتی و سایر خدمات (1245) هرسه ماه یکبار

فرم آماری جدید کد 110 بهداشت محیط

تعرفه های جدید صدور کارت و صلاحیت بهداشتی سال 91 زمان اجرا 30/1/91

چک لیست نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشت آب و فاضلاب

دستور العمل برپایی آزمایشگاه آب

دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان های منتقله از غذا

اهنمای کنترل و با

دستورالعمل نمونه برداری یخ برای آزمون باکتریولوزی

دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی

دستورالعمل استاندارد 1011 آب

  دستورالعمل استاندارد 4208 آب

دستورالعمل استاندارد 1053 آب

فهرست استانداردهای منتشره توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

 

.جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)