نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چند کتاب بهداشتی محیطی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چند کتاب بهداشتی محیطی


چند کتاب بهداشتی محیطی

کلیات بهداشت محیط( دکتر مصداقی نیا،دکتر نبی زاده)

 

 بهداشت آب( علی الماسی) 

 

فاضلاب و مسائل مربوط به آن( دکتر علی الماسی)

 

مدیریت زباله های شهری( دکتر عمرانی)

 

آلودگی هوا و اثرات آن(دکتر منصور غیاث الدین)

 

آلودگی صوتی ( دکتر پروین نصیری)

 

عفونت های بیمارستانی و راههای کنترل آن( دکتر سلیمانی، دکتر عبدالباقی ،دکتر افهمی)

 

عفونت زدایی در پزشکی(دکتر رضوی)

 

بهداشت مواد غذایی ( دکتر اصفهانی)

 

نقش تغذیه در سلامت و بیماری( دکتر کیمیاگر ،دکتر حقیقیان)

 

بیماریهای منتقله از طریق آب( دکتر مسعودی نژاد(

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ  سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)