نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

اینکه ما چرا نیاز به برنامه ایمنی و بهداشت داریم شاید برای همگان پاسخ دادن به این سوال ساده باشد ولی همین ساده انگاشتن مسایل باعث گردیده است که افراد درک درست، منسجم، منطقی و علمی از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دلایل زیر ما نیاز به مدیریت قوی و داشتن اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت داریم

1.      اینکه افراد شاهد درد و رنج دیگران باشند یک روحیه غیر اخلاقی است

2.      اینکه فرد مسول شاهد درد و رنج کارکنان باشد دارای یک روحیه غیر اخلاقی است.

3.      حوادث و بیماری ها هزینه های سنگینی بر جامعه و سازمان وارد می کند.

4.      حوادث و بیماری ها به شدت بهره وری را کاهش می دهد.

5.      اتخاذ برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در برخی از سازمان ها ثابت کرده است که می توان میزان و شدت حوادث و بیماری ها را کاهش داد.

6.      وجود زیان و هزینه های آشکار شامل اشتباهات،  نقایص، ضایعات، درد و رنج، هزینه های پزشکی و درمانی، غرامت، تغییر در سفارشات،  بازرسی مجدد، دوباره کاری، جلسات .......

7.      زیان های پنهان شامل، دیرکردها، عدم تحویل بموقع، تأخیر در دریافت سفارش، جریمه ها، از دست دادن شهرت، کاهش اعتماد مشتری، شکایات ناگفته، انتقال نارضایتی به دیگران، تکرار اشتباهات، فرصتهای از دست رفته، هزینه های اضافی تولید، نقایص محصول در هنگام استفاده، ......

 

نقاط ضعف در وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای

عوامل متعددی وجود دارند که موانع بزرگی را در پشبرد اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد می کنند بطور اجمالی برخی از این موانع بیان می شود:

1.     ضعف در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

2.     کمبود آموزش های ضروری در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

3.     فقدان چشم انداز درست از برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

4.     ضعف در تشکل های کارگری

5.     ضعف در اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

6.     ضعف فرهنگی در زمینه پیاده سازی برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای(فقدان فرهنگ و جو ایمنی)

7.     ناکارآمد بودن سیستم نظارتی و حمایتی

8.      فقدان استانداردهای مشخص ایمنی و بهداشت حرفه ای

9.     فقدان مطالعات بنیادی و کاربردی ایمنی و بهداشت حرفه ای

10. فقدان و کمبود منابع مالی برای اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

11. فقدان سیستم درست بررسی حوادث و گزارش دهی مناسب به جامعه و گروههای ذی نفع

12. کمبود راهکارهای قانونی در پیشبرد اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

13. فقدان ممیزی و بازرسی ها در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

14. فقدان ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای

15. ضعف دست اندرکارن برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

16. کمبود منابع اطلاعاتی و انتشاراتی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

17. …..

 

تئوری های شرایط و عمل ناایمن

برخی از اعمال ناایمن

Ø     انجام کار بدون مجوز

Ø     ترک کردن تجهیزات در وضعیت خطرناک

Ø     جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه

Ø     استفاده از تجهیزات معیوب

Ø     استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات

Ø     عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی

Ø     شوخی / عجله/ سهل انگاری

Ø     قصور در انجام وظیفه

Ø     کار با ماشین با سرعت غیر مجاز

Ø     تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار

Ø     کارکردن به شیوه نا امن مثل بلند کردن ناایمن بار تماس با مواد خطرناک یا قرار گرفتن زیر بارهای معلق

Ø     حرکات خطرناک مثل دویدن – توقف ناگهانی – پرت کردن اشیاء و غیره

Ø     دخالت در کار دیگران

برخی از شرایط ناایمن

Ø     نقص فنی دستگاه

Ø     معیوب بودن ابزار

Ø     فقدان/ نامناسب بودن حفاظ

Ø     نامناسب بودن ایستگاه کاری

Ø     لغزندگی کف کارگاه

Ø     نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی

Ø     عوامل مکانیکی شامل: استفاده از دستگاههای بدون حفاظ یا دارای حفاظ ناقص – نقص فنی تجهیزات – ابزار یا ماشین

Ø     عوامل فیزیکی شامل نور و روشنایی – سر و صدا – ارتعاش – گرما – سرما – الکتریسیته – تشعشعات یونیزاسیون و غیره.

Ø     عوامل ارگونومیلی – عدم تطابق فرد با ماشین و کار

Ø     عوامل بیولوژیکی وجود آلاینده های بیولوژیکی در محیط کار – میکروبها و انگلها

Ø     عوامل شیمیایی شامل دود – گرد و غبار – گازها و بخارات سمی – مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده و خورنده

 

 

 

Human Factors Model

شرایط ناجور?

Tasks

Technology

Environment

Organization

Person

Outcomes

   Quality of Care

   Satisfaction

   Safety

Errors

Individual

Characteristics

 

 ساماندهی برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در جهت پیشگری از حوادث

هدف ساماندهی برنامه های کنترلی مخاطره کمک به مدیریت در توسعه حفاظت از کارگران، پیشگیری و کنترل حوادث و افزایش عملیات  هاست. شکل زیر اجزای عمده یک برنامه کنترلی را نشان می دهد. نقطه حیاتی در طراحی و ساماندهی برنامه ایمنی و بهداشت بنا نمودن اهداف و خطی مشی برای هدایت و پیشرفت برنامه هاست. در تعریف هدف برنامه، باید نگه داشتن همه جانبه حمایتی از برنامه از سوی مدیریت، انگیزه و آموزش دادان به افراد برای شناسایی و اصلاح مخاطرات، مهندسی نمودن اقدامات کنترلی، فراهم نمودن برنامه بازرسی و تعمیر و نگهداری و اجرای استاندادرهای ایمنی و بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی اهداف برنامه فرمول بندی شد گام دوم توسط مدیریت تنظیم خطی مشی رسمی سازمان است. بیانیه خطی مشی رسمی باید بطور مکتوب در دسترس همه افراد باشد. بیانیه خطی مشی باید تعهد مدیریت به سلامت و ایمنی، تاکید بر مشارکت در عملیات هایی با حداقل خسارت و حوادث، یکپارچه نمودن کنترل مخاطرات و ضرورت رهبری فعال و مشارکت مستقیم را مورد توجه قرار دهد..

یافته های پژوهشی و نتیجه گیری

نتایجی که پس از تدوین و اجرای مراحل فرایند استراتژی کنترل حاصل می شود این هست که مخاطرات مربوط به ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و عملیات ها واحدها با تکنیک های شناسایی مخاطرات مشخص می شود. مخاطرات شناسایی شده بر اساس پیامد یا شدت و احتمال پذیری یا تکرر یا فرکانس وقوع دسته بندی می شود. پس از آن از سوی مدیریت تصمیم گیری درست و آگاهانه بر اساس داده های موجود درباره گزینه ها و راهکارهای کنترلی ممکن مورد بحث و انتخاب قرار می گیرد. آنگاه اقدام پیشگیرانه اصلاحی با توجه به گزینه های کلی کنترل مهندسی، اجرایی و استفاده از وسائل حفاظت فردی انجام می گیرد.پس از آن فعالیت های انجام گرفته در جهت اصلاح و کنترل صدمات به منظور بررسی مخاطرات جدید و ارزیابی اثربخشی کنترلهای موجود مورد پایش قرار می گیرد. در مرحله نهایی ارزیابی اثربخشی برنامه در مدیریت ایمنی و بهداشت با توجه به پرسش های ذیل انجام می گیرد:

·        چقدر زمان و هزینه برای انجام کنترل مخاطره در برنامه کنترلی صرف شده است؟

·        چه منافعی از برنامه کنترلی نظیر کاهش آسیب، کاهش پرداخت غرامت و کاهش ضرر و زیان حاصل شده است؟

·        چه اثری منافع حاصله روی بهبود کارایی و اثربخشی عملیاتی داشته است؟