نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه صنایع داروسازی - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه صنایع داروسازی

پساب دارویی

در سالهای اخیر، پساب دارویی بسیار پر اهمیت شده است چراکه باقیمانده های دارویی بعنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حیطه علوم زیست محیطی مطرح شده است. بیش از 3000 ماده شیمیایی مختلف، که مطابق جدول زیر طبقه بندی شده اند، بعنوان دارو برای انسان، دام، کشاورزی و غیره شناخته شده است. در این میان آنتیبیوتیکها با مصرف جهانی 100000تا 200000تن در ســال، گروهی از ترکیبات دارویی هســتند که به شــکل قابل توجهی، برای کنترل عفونتهای انســانی مورد ا ستفاده قرار میگیرند. آنتی بیوتیک ها، حدود 15در صد از کل ترکیبات دارویی را به خود اختصاص می دهند. بر اساس مطالعات انجام شده، ایران به علت تجویز و استفاده بی رویه، رتبه نخست مصرف آنتیبیوتیکها را در دنیا دارد.

علاوه بر این فاضلاب داروسازی به عنوان یک فاضلاب صنعتی پیچیده و سمی مطرح می باشد و تصفیه فاضلاب صنعتی به این شکل، دشوار می باشد. صنایع داروسازی، فرآیندهای متفاوت و مواد مختلفی را به کار می برند تا بتوانند داروهای مورد نیاز خود را تولید کنند.

در نتیجه جریان هایی از مواد زائد با ویژگی ها و مقادیر متفاوتی تولید می شوند. این جریان ها از یک کارخانه به کارخانه دیگر و حتی از فصلی به فصل دیگر متناسب با تدارک نیاز به داروهای ویژه برای جامعه، تغییر می کنند.


نتیجه تصویری برای دانلود


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)