نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نرم افزار اندروید Solution Calculator - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نرم افزار اندروید Solution Calculator

نرم افزار اندروید Solution Calculator
Cover art

نرم افزار اندروید ماشین حسابی ساده با رابط کاربری خوب برای استفاده در آزمایشگاه شیمی برای محلول سازی که باعث صرفه جویی در وقت شما دوستان عزیز خواهد شد.


Stuck in kitchen with dilution of vinegar or in chemistry class trying to solve what you need to add to get solution of particular

 concentration? Than this calculator is for you. With it's friendly user interface and simple yet lovable design this app can become a great saver of your time and effort in everyday life.
لینک دانلود
   Solution Calculator- screenshot

   Solution Calculator- screenshot


   Solution Calculator- screenshot

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir