نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دمای استاندارد آب جکوزی - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دمای استاندارد آب جکوزی


دمای استاندارد آب جکوزی

دمای استاندارد آب جکوزی آب گرم باید بین ۳۶ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. به طور کلی در دمای و بهره برداری آب استخر تاثیر گذار است. در بهره برداری و استفاده از استخرهای شنا حفظ سلامتی شناگران حائز اهمیت است چرا که اضافه شدن موادی نظیر چربی، عرق و سایر ترشحات بدن به آب که ممکن است حاوی میکروارگانیسمهای بیماریزا باشند، باعث آلودگی آب استخرها و جکوزی شده و عدم وجود گندزدا در غلظت مناسب میتواند زمینه ساز شیوع بیماریهای عفونی گردد.

در این خصوص معیارهای بهداشتی برای جکوزی ها تدوین شده است که از آن جمله میتوان میزان کدورت آب، درجه حرارت، کلر باقیمانده و pH  و نیز شاخصهای میکروبی نظیر گروه باکترهای کلیفرم، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس، شمارش بشقابی هتروتروفیک   HPCو غیره را نام برد.

در استخرهای شنا و جکوزی ها علاوه بر احتمال بلع آب آلوده توسط شناگران، چشم، گوش و مجاری تنفسی نیز به طور مستقیم با آب در تماس هستند و در صورت کافینبودن مراحل تصفیه آب استخر، علاوه بر مسمومیتهای گوارشی، امکان ابتلای شناگران به بیماریهای پوستی، عفونت چشم، گوش و دستگاه تنفس نیز وجود دارد. بنابراین انجام آزمونهای میکروبیولوژی آب استخر شنا برای تعیین کیفیت بهداشتی آب ضروری است.
سودوموناس آئروژینوزا باکتری گرم منفی، میله ای شکل، متحرک، کاتالاز مثبت و هوازی است که در دمای استاندارد آب جکوزی یعنی حدود ۳۷ درجه سانتیگراد و در پی اچ 8.5تا 8به خوبی رشد میکند. این باکتری گستردگی زیادی در محیطهای طبیعی داشته و بیماریزای فرصت طلب محسوب میشود.

سودوموناس آئروژینوزا بخشی از فلور طبیعی گلو، غشاهای مخاطی و پوست بدن انسان بوده و از آنجاییکه در محیطهای گرم و مرطوب بخوبی رشد و تکثیر مییابد، در مکانهایی نظیر استخرها و چشمه های آبگرم نیز که در تماس مداوم با پوست  و ترشحات بدن میباشند رشد کرده و برای شناگران ایجاد مشکلات بهداشتی از جمله التهاب و عفونتهای پوستی می نماید.

دمای استاندارد آب جکوزی

همچنین در ایالات متحده بیشترین بیماریهای مرتبط با چشمه های آب گرم معدنی و جکوزی ها که به عنوان استخرهای تفریحی استفاده میشدند، التهاب و عفونتهای پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا بوده است، بهگونهای که در بین سالهای
1985تا 48 ،1994مورد شیوع بیماریهای پوستی ناشی از این باکتری در 951استخر آب گرم گزارش شده است.

یکی از شاخصهای مهم در رابطه با دمای استاندارد آب جکوزی ها که مطرح میباشد و نظر به عدم وجود کنترل بر روی این میکروارگانیسم در جکوزی ها ، باعث افزایش بیماری های می گردد.

 

جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)