نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
راهنمای برنامه ایمنی آب - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

راهنمای برنامه ایمنی آب

مجموعه کامل راهنمای برنامه ایمنی آب

مدیریت خطر گام به گام برای تأمین کنندگان آب آشامیدنی


مؤثرترین روش جهت اطمینان پایدار از ایمنی یک سیستم تامین آب آشامیدنی، استفاده از راهکار ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن میباشد، به  طوری که تمام مراحل تأمین آب از حوزه آبریز تا مصرف کننده را شامل شود.دراین رهنمودها، چنین راهکارهایی، برنامه های ایمنی آب نامیده میشوند.دسترسی به آب آشامیدنی سالم یک نیاز اساسی و از حقوق اولیه انسان هاست. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم از جنبه های کمی و کیفی می تواند سبب بروز و شیوع بیماریهای منتقله از آب شود. رویکرد مرسوم کنترل کیفیت آب آشامیدنی که بر کنترل محصول نهایی استوار است با محدودیت هایی همراه است و نگرانی از وقوع حوادث و یا آلودگی های فیزیکی،

میکروبی و شیمیایی در سامانه های تامین آب آشامیدنی و یا عدم کارکرد مناسب فرایندهای بکار رفته برای سالم سازی آب، همواره وجود دارد. بهترین روش برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی اجرای سیستم مدیریتی جامع و یکپارچه با همکاری کلیه سازمان های ذیربط می باشد. رویکرد جدید سازمان جهانی بهداشت برای دستیابی به این هدف اجرای برنامه ایمنی آب می باشد. هدف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که بر پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی، تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به استانداردها، پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره سازی، توزیع و مصرف تاکید دارد.

با توجه به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی لازم است تمامی سازمان های مسئول و تاثیر گذار در کمیت و کیفیت آب و همه ذینفعان برای دستیابی به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مشارکت فعال داشته باشند. بند 7 بیانیه امان ( اجلاس اجرای برنامه ایمنی آب برای تضمین کیفیت و پایداری سیستم های تامین آب آشامیدنی در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در سال 2009 ) ، بخش های بهداشت کشورهای منطقه را بعنوان مسئول توسعه و تسهیل اجرای برنامه ایمنی آب با هماهنگی بین بخشی بین سازمان ها و تصمیم گیرندگان موثر در مدیریت کیفیت آب آشامیدنی، معرفی می نماید.

 
دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی آبخلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنیدانلود کتاب Water Safety Plan Manualترجمه کتاب راهنمای برنامه ایمنی آبمدیریت ایمنی آب بر اساس سیستم HACCPنقشه راه برنامه ایمنی آب آشامیدنیمقاله ارزیابی جاری سازی برنامه ایمنی آب (WSP)نقشه راه پشتیبانی از اجرای برنامه های ایمنی آب در سطح ملی  

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir