نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه فاضلاب شهرک یثرب قائم شهر - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
زولا
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه فاضلاب شهرک یثرب قائم شهر

تصفیه خانه فاضلاب شهرک یثرب قائم شهر


موقعیت شهرک یثرب قائم شهر

شهرک یثرب قائم شهردر سال ۱۳۵۰جهت تامین فضای ممناسب جهت سکونت کارکنان شرکت نساجی واقع در شهرستان قائم شهرتوسط این شرکت  ساخته شد .همچنین با توجه به عوامل بیان شده در زیر تصفیه خانه شهرک نیز جهت رفاه اهالی در سال ۱۳۵۶ایجاد گردید.

این شهرک مجهز به شبکه جمع اوری فاضلاب بصورت مجزامی باشد ودر اجرای آن ۲ رشته مجرای گوناگون یکی برای هدایت آب های سطحی به زمین های کشاورزی ودیگری برای انتقال فاضلاب خانگی به تصفیه خانه فاضلاب طراحی شده است.

 

 

دانلود فایل PDF  تصفیه خانه شهرستان قائمشهر 

 


منبع

www.ab-fa.ir

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir