نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
مگس خانگی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

مگس خانگی

مگس خانگی

مگس خانگی دارای اندازه متوسط در حدود 9-6 میلیمتر برنگ خاکستری روشن یا تیره که برروی پشت  4 نوار طولی سیاه رنگ مشاهده می شود . بالها شفاف و فاقد هر گونه لکه هستند این مگسها اغلب با انسان معاشر بوده از انواع مواد از جمله پس مانده غذای انسان و حیوانات ، شیر ،شکر ،    و میوه های فاسد ، زباله های مختلف ، اجساد در حال فساد ، مدفوع ، خون تازه و خشک شده ، خلط سینه ، ترشحات بینی و …..تغذیه مینمایند . این مگسها از مواد آلوده تغذیه نموده و از طریق برگرداندن آن مواد و مدفوع نمودن بر روی مواد غذائی و همچنین از طریق موهای روی بدن ، عوامل بیماریزا را بطور مکانیکی منتقل مینمایند. مگس خانگی در انتقال باکتریها مانند شیگلا ، سالمونلا ،  سل و جذام و تک یافته های انگل مانند اسهال آمیبی ، تخم انواع کرمها ، ویروسها مانند فلج اطفال و هپاتیت ها و بسیاری عوامل دیگر به انسان نقش دارند.

مبارزه

1-بهسازی محیط

-         قراردادن زباله در کیسه ها ی در بسته ، سطلهای درب دار

-         دفن بهداشتی زباله

-         سوزاندن زباله

-         ایجاد توالتهای بهداشتی

-          دفع صحیح فاضلاب

-         جلوگیری از انباشته شدن کودهای دامی در مجاورت اماکن مسکونی

2- مبارزه فیزیکی و مکانیکی

-         قرار دادن درب بر روی ظروف محتوی غذا

-         نصب توری ضد زنگ یا پلاستیکی بر روی دربها ، پنجره ها و هواکشها

-         نصب تله های نوری در فروشگاه های مواد غذائی ، لبنیات ، قصابی و مغازه ها

3- مبارزه شیمیائی

-         استفاده از اسپری حشره کش ها که بطور موقت مگسها را میکشد

-         استفاده از  محتوی حشره کشها از کارگاههای مواد غذائی

-         استفاده از طعمه های سمی محتوی مواد قندی و یک حشره کش بهداشتی

-         استفاده از کاغذها و چسبهای محتوی حشره کشها

-         سمپاشی اماکن با استفاده از حشره کشهای بهداشتی