نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
معرفی چند کتاب بهداشتی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

معرفی چند کتاب بهداشتی

معرفی چند کتاب بهداشتی


فهرست مطالب کتاب جامع بهداشت عمومی (جلد اوّل)، چاپ دوّم ( 1385)

 

فصل ـ 6

بهداشت دهان و دندان

 

 

فصل ـ 5

بهداشت حرفه ای

 

 

فصل ـ 4

بهداشت محیط

 

 

فصل ـ 3

آموزش بهداشت

 

 

فصل ـ 2

سلامت و بیماری

 

 

فصل ـ 1

کلیات بهداشت عمومی

 

 

 فصل اوّل / کلیّات بهداشت عمومی

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

230KB

180KB

الف ـ ج

-

مولفین

مقدمه

140KB

200KB

1

1

دکتر حمیدالله بهادر

کلیّات بهداشت عمومی

160KB

200KB

6

2

دکتر ابوالحسن ندیم

تاریخچه بهداشت عمومی

430KB

410KB

14

3

دکتر حسین حاتمی

کبری حیدری

بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان

  فصل دوّم / سلامت و بیماری

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

240KB

320KB

44

1

دکتر محسن سیّد نوزادی

سلامت و بیماری

240KB

390KB

58

2

دکتر خسرو رفائی شیرپاک

ژنتیک و سلامت

400KB

350KB

76

3

دکتر ثریّا سهیلی

بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اوّلیه

310KB

270KB

88

4

دکتر محمداسماعیل اکبری

گذار سلامت

240KB

270KB

102

5

دکتر علی اکبر سیّاری

سیمای سلامت در جهان و ایران

250KB

320KB

118

6

دکتر بیژن صدری زاده

نقش سازمان های فراملّی در توسعة سلامت

190KB

290KB

134

7

دکتر علی اکبر فرشاد

اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت

360KB

320KB

144

8

دکتر احمدعلی نوربالا

دکتر نادر اکرامی نسب

آشنائی با فعالیت های جمعیّت هلال احمر

180KB

300KB

164

9

دکتر حبیب الله مسعودی فرید

آشنائی با فعالیت های سازمان بهزیستی

290KB

470KB

176

10

دکتر حمیدرضا صادقی پور

دکتر مسعود خسروانی

خطرات تهدیدکننده سلامت در جهان و ایران

 فصل سوّم / آموزش بهداشت

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

280KB

290KB

204

1

دکتر الهه میرزایی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

210KB

270KB

222

2

دکتر محمّدرضا شیدفر

ارتباط بهداشتی

220KB

300KB

236

3

دکتر محمدحسین کاوه

مشاوره در بارة سلامت

 فصل چهارم / بهداشت محیط

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

270KB

650KB

254

1

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر رامین نبی زاده

کلیّات بهداشت محیط

270KB

350KB

280

2

دکتر علی الماسی

بهداشت آب

190KB

210KB

300

3

دکتر علی الماسی

فاضلاب و مسائل مربوط به آن

240KB

290KB

306

4

دکتر قاسم علی عمرانی

مدیریّت زباله های شهری

260KB

420KB

324

5

دکتر منصور غیاث الدین

آلودگی هوا و اثرات آن

330KB

360KB

342

6

دکتر پروین نصیری

آلودگی صوتی

330KB

410KB

360

7

دکتر حسین اصل سلیمانی

دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

دکتر شیرین افهمی

عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن

220KB

480KB

386

8

دکتر سیّدمنصور رضوی

عفونت زدائی در پزشکی

220KB

330KB

404

9

دکتر محمدمهدی اصفهانی

بهداشت مواد غذائی

960KB

280KB

420

10

دکتر مسعود کیمیاگر

خانم آرزو حقیقیان

نقش تغذیه در سلامت و بیماری

360KB

280KB

526

11

دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

بیماری‌های منتقله از طریق آب

 فصل پنجم / بهداشت حرفه أی

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

180KB

250KB

544

1

بهرام صنعی

دکتر علی اصغر فرشاد

بهداشت حرفه ای

190KB

280KB

554

2

دکتر جواد عدل

ایمنی کار و کنترل خطرات ناشی از کار

170KB

270KB

566

3

مهندس فاطمه فلکی

دکتر علی اصغر فرشاد

ایمنی شیمیائی

350KB

440KB

576

4

دکتر حسین حاتمی

سلامت کارکنان حرفه های پزشکی

160KB

210KB

594

5

حسن صادقی نائینی

دکتر علی اصغر فرشاد

اصول مهندسی فاکتورهای انسانی

640KB

210KB

602

6

دکتر منصور رضازاده آذری

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

 فصل ششم / بهداشت دهان و دندان

آکروبات

شبکه

صفحه

گفتار

نویسنده

عنوان

360KB

350KB

648

1

دکتر بتول شریعتی

بهداشت دهان و دندان

270KB

580KB

668

2

دکتر سیّد منصور رضوی

دکتر کتایون افزایی

خودارزیابی در دندانپزشکی، راهی برای کنترل عفونت

190KB

110KB

الف - و

ضمیمه

دکتر حسین حاتمی

نگاهی به آنفلوآنزای پرندگان