نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
استاندارد ها و نشریه های آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
زولا
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

استاندارد ها و نشریه های آب و فاضلاب

استاندارد ها و نشریه های آب و فاضلابنظر به اهمیت استاندارد آزمایش آب و نشریه های آب و فاضلاب موجود و باتوجه به ارائه پیشنهادهای تجدیدنظر برخی از استاندارد آزمایش آب توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (بجز دبیران قبلی تدوین استاندارد مربوطه) جهت طرح در کمیته های برنامه ریزی ، مقتضی است استانداردها و نشریه ها وکتاب های کاربردی  مرتبط با صنعت آب و فاضلاب به شرح زیر ارائه می گردد…


کتاب استاندارد متد

 1. استاندارد کیفیت آب آشامیدنی نشریه 116-3          دانلود نشریه 116-3 
 2. مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری نشریه 117-3        دانلود نشریه 117-3
 3. ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری نشریه 121-3         دانلود نشریه 1-121
 4. گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب نشریه 130-       دانلود نشریه 3-130
 5. راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات نشریه 133   دانلود نشریه 133
 6. نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت و کنترل سلامت آنان نشریه 134      دانلود نشریه 134
 7. راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب نشریه 137        دانلود نشریه 137
 8. راهنمای بهره برداری و نگه داری واحدهای تصفیه خانه آب نشریه 177    دانلود نشریه 177
 9. راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی نشریه 179      دانلود نشریه 179
 10. راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری نشریه 241     دانلود نشریه 241
 11. راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب نشریه 436   دانلود نشریه 436
 12. راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها نشریه 529       دانلود نشریه 529
 13. راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب نشریه 470    دانلود نشریه 470
 14. راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارکاهش آن نشریه 308-الف دانلود نشریه308
 15. فهرست خدمات طرح های ابرسانی مراحل ((طراحی پایه و طراحی تفصیلی)) نشریه 324-الف   دانلود نشریه 324الف
 16. دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ درتاسیسات آب شهری نشریه 517  دانلود نشریه 517
 17. آب آشامیدنی-ویژگی های فیزیکی و شیمیایی استاندارد 1053     دانلود استاندارد 1053
 18. استاندارد های کیفیت آب آشامیدنی کشور های ژاپن،هند و آمریکا   دانلود استاندارد
 19. ویرایش 20 استاندارد متد برای انجام آزمایشات آب و فاضلاب سال 1999    دانلود کتاب  استاندارد متد
 20. مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری نشریه 118-3   دانلود نشریه 118-3
 21. ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه فاضلاب شهری نشریه 129-3   دانلود نشریه 129-3
 22. مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری نشریه 163   دانلود نشریه 163
 23. فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی نشریه 435  دانلود نشریه 435
 24. راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) نشریه 237     دانلود نشریه 237
 25. ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب نشریه 275         دانلود نشریه 275
 26. راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب نشریه 347     دانلود نشریه 347
 27. راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه 284      دانلود نشریه 284
 28. راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب نشریه 285       دانلود نشریه 285
 29. راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامتر ها تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن نشریه 494
 30. راهنمای بهره برداری و نگه داری از شبکه های جمع آوری فاضلاب نشریه 520
 31. کتاب 3D-Groundwater Modeling            دانلود 
 32.  کتاب Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment            دانلود
 33. کتاب  Civil Engineering Hydraulics       دانلود
 34. کتاب Groundwater Contamination       دانلود
 35. کتاب Groundwater Geochemistry         دانلود
 36. کتاب Handbook of Groundwater Engineering     دانلود
 37. کتاب Handbook of Water Treatment       دانلود
 38. کتاب  Innovations in Ground Water and Soil Cleanup         دانلود
 39. کتاب  Municipal Wastewater Treatment     دانلود
 40. کتاب  dynamic and control of wastewater treatment     دانلود
 41. کتاب Guidelines for the Design Construction and Operation Water and Sewerage Systems     دانلود
 42. کتاب Mechanical and Electrical Design of pumping stations    دانلود
 43. کتاب Open Channel Hydraulics- Sturm    دانلود
 44. کتاب Practical Wastewater Treatment     دانلود 
 45. کتاب  Structural and architectural design of pumping stations       دانلود
 46.  کتاب The Handbook Of Groundwater Engineering     دانلود
 47. کتاب Wastewater microbiology     دانلود
 48. کتاب piping and valves for water and wastewater plant   دانلود
 49. کتاب General Principles of pumping station design     دانلود  
 50. کتاب Wastewater Engineering Treatment and Reuse     دانلود
 51. کتاب Wastewater Sludge Processing    دانلود
 52. کتاب Water Conservation Reuse and Recycling     دانلود
 53. کتاب Handbook of water and wastewater treatment plant operations     دانلود
 54. کتاب Industrial wastewater treatment     دانلود
 55. کتاب Biosolids Treatment Processes   دانلود
 56. کتاب water,cultural diversity,and global enviromental change        دانلود
 57. کتاب biosolids engineering         دانلود
 58. کتاب Water quality control McGrow Hill     دانلود 
 59. کتاب Water Supply and Wastewater Treatment Market in China   دانلود
 60. کتاب chemical safty of drinking-water:assessing piorities for risk management  دانلود
 61. کتاب PLUMBING-water supply sprinkler,and wastewater systems    دانلود
 62. چک لیست ایمنی آزمایشگاه
 63. بررسی_خوردگی_فاضلابروهای_بتنی_و_پیشنهاد_بهترین
 64. استاندارد 1053- آب آشامیدنی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی  دانلود 
 65. استاندراد 1055- روش های آزمایش آب آشامیدنی    دانلود
 66. استاندراد 2347- روش نمونه برداری آب     دانلود
 67. استاندارد2348- روش روزمره نمونه بردای از آب     دانلود
 68. استاندارد 2350- روش اندازه گیری یون کلرور در نمونه های آب و فاضلاب       دانلود 
 69. استاندراد 2351- روش تعیین یون فلوئور در آب         دانلود
 70. استاندارد 2352- روش تعیین یون نیترات در آب    دانلود
 71. استاندارد 2353- روش اندازه گیری یون سولفات در آب          دانلود
 72. استاندارد 2354- روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب         دانلود
 73. استاندارد 2355-اندازه گیری یون کلسیم و منیزیوم در آب و فاضلاب          دانلود
 74. استاندارد 2356-روش آزمون سختی آب            دانلود 
 75. استاندارد 2441-آب معدنی طبیعی- ویژگی ها            دانلود
 76. استاندارد 2748-ویژگی های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی        دانلود
 77. استاندارد 3067- روش اندازه گیری یون آمونیوم                 دانلود
 78. استاندارد 3068- روش اندازه گیری بون آمونیوم به روش تیتراسیون و تقطیر               دانلود
 79. استاندارد 3069- روش اندازه گیری مقدار کل سیانور آب            دنلود
 80. استاندارد 3619- جستجو و شناسایی استرپتوکوک های مدفوعی در آب به روش غنی سازی در محیط مایع    دانلود
 81. استاندارد 3759- جستجو و شمارش کلی فرم ها در آب به روش چند لوله ای      دانلود
 82. استاندراد 4207- کیفیت آب- شمارش میکروارگانیزم ها در آب با استفاده از روش کشت       دانلود
 83. استاندارد 4208- کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی          دانلود
 84. استاندارد 4403-ویژگی باکتریایی آب های معدنی         دانلود
 85. استاندارد 4457- ویژگی ها و روش آزمون تانن مورد مصرف در صنایع آب           دانلود
 86. استاندراد 4575- آیین کار سیستم تاسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخر های شنا سرپوشیده          دانلود
 87. استاندارد 5015- آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی          دانلود
 88. استاندارد 5271- آب- شمارش میکروارگانیزم های قابل کشت             دانلود
 89. استاندارد 5353- آب-جستجو اسپورکلسترید های احیا کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی     دانلود
 90. استاندارد 5354- آب-جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاء کننده سولفیت به روش غنی سازی در آب      دانلود
 91.  5711  آب- واژه نامه دانلود
 92.  5711-2 آب-واژه نامه آب در طبیعت، نمونه برداری  دانلود
 93.  5711-3 آب-واژه نامه آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب  دانلود
 94.  5711-4 آب-واژه نامه بیولوژِ میکروبیولوژی   دانلود
 95.  5711-5 آب- شیمیایی و آمار دانلود
 96.  5754- شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس    دانلود
 97.  5801- کیفیت آب ـ اندازه گیری نیتروژن ـ روش استفاده از هضماکسایشی توسط پراکسودی سولفات   دانلود
 98.  5859- آب- جستجو و شناسایی لژیونلا – روش آزمون میکروبیولوژی     دانلود
 99.  5861- آب- جستجو و شناسایی باکتریهای آهن – روش آزمون میکروبیولوژی     دانلود
 100.  5866- آب- جستجو و شناسایی هایفومیست های آبی      دانلود
 101.  5867- ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال    دانلود 
 102.  5868- شناسایی و شمارش قارچ ها- روش های آزمون میروبیولوژی    دانلود
 103.  5869- آب معدنی طبیعی-روش های آزمون میکروبی      دنلود
 104.  5870-  آب ـ شناسایی و شمارش باکتریهای احیاء کنند ه سولفات به روش MPN ـ روش آزمون میکروبیولوژی      دانلود 
 105.  5904- کیفیت آب – تعیین میزان مواد معلق TSS          دانلود
 106.  6273 – آب- راهنمای استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذایی        دانلود
 107.  6305 – آب آیین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی)       دانلود
 108.  6314-1 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم و داغ پلی پروپلین       دانلود
 109.  6314-2 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- لوله ها ویژگی ها        دانلود
 110.  6314-3 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- اتصالات ویژگی ها     دانلود 
 111.  6377- آب – شناسایی و جداسازی تک یاخته های آزادزی – روش آزمون     دانلود
 112.  6378 – آب – شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی – روش آزمون        دانلود 
 113.  6427 – کیفیت آب، آب تغذیه و آب دیگهای بخار      دانلود
 114.  6684 – آب آشامیدنی بسته بندی شده- ویژگی ها      دانلود
 115.  6722- کیفیت آب- آزمون و اندازهگیری رنگ      دانلود
 116.  6822- آب ـ جداسازی آنتروویروسها ـ روش آزمون میکروبیولوژی    دانلود
 117.  6858- آب ـ ارزیابی اثر مهار کنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکروارگانیزم های موجود در لجن فعال      دانلود
 118.  6987- آب – شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- روش آزمون  میکروبیولوژی      دانلود
 119.  7002-کیفیت آب – نمونه برداری – راهنمای نمونه برداری از آب آشامیدنی در سیستم توزیع و تصفیه خانه       دانلود
 120.  7023- آب – جستجو و شمارش سیانو باکتر ها              دانلود
 121.  7024- آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها – کلی فاژ های سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی      دنلود
 122.  7024-1 کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریو فاژ ها          دانلود
 123.  7024-3 کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریو فاژ ها          دانلود
 124.  7046  کیفیت آب – اندازه گیری کروم به روش های بیناب سنج جذب اتمی  دانلود
 125.  7067- آب ـ جستجو و شناسایی آنتاموباهیستولیتیکا         دانلود
 126.  7098-  هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی ـ ویژگیها و روشهای آزمون         دانلود
 127.  7109-  کیفیت آب اندازه گیری هیدرازین      دانلود
 128.  7171-1  کیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی   در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب        دانلود
 129.  7171-2    قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب          دانلود
 130. 7171-2-2  قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر              دانلود
 131. 7171-2-2-1 آب – قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب             دانلود
 132. 7171-2-2-3   قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب        دانلود
 133. 7223  جستجو و شناسایی ویبریوکلرا –  روش آزمون میکروبیولوژی    دانلود
 134. 7224  کاربرد برم در گندزدایی استخر های شنا        دانلود
 135. 7225  آب –  جستجو و شناسایی کلیفرم ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون میکروبیولوژی        دانلود
 136. 7372 –  کیفیت آب ـ نمونه برداری از رسوبات بستر محیطهای آبی ـ آئین کار      دانلود
 137. 7379-  کیفیت آب ـ دستورالعمل اندازه گیری کربن آلی کل      دانلود
 138. 7381- اندازه گیری روغن و گریس و هیدروکربنهای نفتی موجود در آب و فاضلاب به روش بیناب سنجی مادون قرمز    دانلود
 139. 7476- تعیین هدایت الکتریکی آب   دانلود
 140. 7609-  کیفیت آب (استاندارد آزمایش آب ) ـ اندازه گیری شش عامل کمپلکس کننده روش کروماتوگرافی گازی        دانلود
 141. 7615- آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال      دانلود
 142. 7617- کیفیت آب – آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین به وسیله  جلبک های سبز تک سلولی     دانلود
 143. 7724- کیفیت آب- جستجو و شمارش انتروکوک های روده ای – قسمت دوم : روش صافی غشایی       دانلود
 144. 7725-  کیفیت آب- جستجو و شناسایی اشریشیا کلی و  کلی فرم ها قسمت اول : روش صافی غشایی         دانلود
 145. 7919- کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون     دانلود
 146. 7920- کیفیت آب – نمونه‌‌بردار راهنمای نمونه‌برداری از آب و بخار درتاسیسات دیگ بخار        دانلود
 147. 7959- کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از آب دریا آیین کار     دانلود
 148. 7960-  کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از پسابها آیین کار     دانلود
 149. 7961-کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی – آیین کار      دانلود
 150. 7962- کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از فروریزه‌های آبی  آیین کار           دانلود
 151. 7993- کیفیت آب – ارزیابی صافی های غشایی مورد استفاده برای آزمونهای میکروبیولوژی      دانلود
 152. 8097- آب – آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه های بیومدیکال – ویژگی ها          دانلود
 153. 8396- اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز           دانلود
 154. دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب        دانلود
 155. راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام،پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی        دانلودجهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.