نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
(تهیه کلر در محل) چیست؟ - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

(تهیه کلر در محل) چیست؟


(تهیه کلر در محل) چیست؟

بطور خلاصه تکنولوژی ساده و عملی تبدیل نمک یا آب شور به هیپوکلریت سدیم درجه یک در نقطه مصرف را Electro Chlorination گویند.

مقایسه روشهای گند زدائی

الکتروکلریناسیون

در سالهای اخیر الکتروکلریناسیون به صورت یک سیستم ایمن ، قابل اعتماد و روش اقتصادی برای گندزدایی پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تصفیه آبهای آشامیدنی ، فاضلاب ، سیستمهای خنک کننده و استخرهای شنا است . با اینکه سرمایه گذاری در این زمینه ممکن است یک عامل بازدارنده باشد ، پایین بودن هزینه بهره برداری در الکتروکلریناسیون در بسیاری از موارد در مدت زمان کوتاهی هزینه های اولیه را جبران می نماید.

گاز کلر

با اینکه برای سالهای متمادی استفاده از گاز کلر برای گندزدایی آب آشامیدنی و فاضلاب ترجیح داده می شد ، امروزه طبعات و مخاطرات آن به خوبی شناخته شده و خطر حمل و نقل و اداره کردن چنین سیستمی باعث شده در بسیاری از کشورها به دنبال جایگزین مناسبی مانند الکترو کلریناسیون باشند .

هیپو کلریت

سرمایه گذاری پایین و سادگی مزایای این سیستم هستند ، اگر چه در اینجا از نظر ملاحظات ایمنی در حمل ونقل و انبار کردن خطر پایین تری وجود دارد امّا مواد شیمیایی خطرناک همچنان موجود میباشند .همچنین قیمت هر کیلو گرم کلر نسبتاً بالا است.

مقایسه روشهای گندزدائی

ازن

ازن مدت زیادی است که به صورت یک عامل ضدعفونی کننده عالی شناخته شده است ، اگرچه باقیمانده قابل سنجشی ندارد و گاز ازن هم بینهایت سمی است . تجهیز و هزینه های بهره برداری معمولاً بالاتر از الکتروکلریناسیون است . به هر حال روشهایی مانند سیستم ترکیبی ازن/الکتروکلریناسیون در شرایطی مناسب می باشد .

ماوراﺀ بنفش U.V

انرژی حاصل از تشعشع مانند U.V در نابودی میکرو ارگانیسمها تاثیر گذار می باشد گرچه باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که U.V قادر به نابودی یا غیر فعال کردن ارگانیسمهای ماکروسکپی مانند ژیاردیا وکریپتوسپوریم نمی باشد . سرمایه گذاری بالا و هزینه بهره برداری و نگهداری بالا اغلب از نکات منفی سیستمهای U.V به حساب می آیند.

دی اکسید کلر

دی اکسید کلر یک ماده سریع و تاثیرگذار برای از بین بردن باکتریهاست و تاثیر خود را در از بین بردن ژیاردیا و کریپتوسپوریم ثابت کرده است . به هر حال این ماده با هزینه بسیار بالا می بایستی در محل تولید شود و این به مفهوم آن است که از نظر اقتصادی در مقایسه با کلر سیستم گرانتری می باشد .

چــراازالـــــکتروکـــلریــناتـور استــفاده کنیم؟

1.ایمنی

2.صرفه اقتصادی

3.سهولت کار

4.حفاظت محیط زیست

5.انعطاف پذ یری

6.کیـفیـت

ایمنی:

vالکتـــروهایپو ایمن ترین انتخاب در حالتی است که برای گندزدایی آب از کلر استفاده می کنیم.

vتنها ماده شیمیایی که بصورت انبوه ذخیره می شود نمک است.

vتولید کلــــر بدون عوامل مداخله کننده در سیستم ایزوله و طی فرایندی بهداشتی بدون هیچگونه نشت آلودگـــی انجام می شود و تنها محصول جانبی هیـــــــدروژن است که به خارج منتقل می شود.

vالکـــــتروهایپو با غلظت ماکزیمم % 8/0 تولید می شود که در مقایسه با محلول بلیچ خانگی %5 وهیپو تجارتی % 14 جزء مواد خطرناک طبقه بندی نمی شود.

vالکتروهایپو تجهیزات ایمنی ویژه و لوازم ایمنی خاصی نیاز ندارد.

vالکتروهایپو پتانسیل خطر کلرگازی و کلـــــــــر تجارتی را از نظـــــــر حمل و نقل و ذخیره سازی مواد شیمیایی در بر ندارد.

صرفه اقتصادی:

vهزینـــــه آن در مقایسه با هایپــــــوتجارتی درجـــه 1 حدود %50 کمتر می باشد.

vحداقل فضا را در مقایسه با روش های دیگر اشغال می کند.

vهزینه نگهداری و راهبری آن ناچیز است.

vژنراتور کلر معمولاً قسمت متحرکی ندارد و زمان نگهداری آن نامحدود در نظر گرفته می شود.

vهزینه تجهیزات ایمنی خاص، نصب و راه اندازی ، نگهداری و بطور کلی هزینه RMP بسیار ناچیزی دارد.

سهولت کاربری:

       vراهبری آن اتوماتیک بوده و نیاز اندکی به نظارت دارد.

       vبا سفارش دادن تانک بزرگ ذخیره نمک دوره پرکردن آن ماهیانه ، فصلی ، نیم سال و یا سالیانه خواهد شد.

       vتغییر و تبدیل سیستمهای موجود کلر زنی گازی یا تجهیزات هیپو تجاری به الکتروهایپو ، ساده ، سریع و بدون اختلال انجام می گیرد.

حفاظت محیط زیست:

     vازآنجائیکه در این روش پتانسیل انتشار مواد شیمیایی خطرناک از نظر غلظت ، حمل و نقل و ذخیره سازی به حداقل میرسد ، محیط زیست را در برابر آلودگـــــی  محافظت می کند.

     vالکترو کلریناتور اغلب بطور %100 در برابر بلایای طبیعی مانند: زلزله، طوفان، سیل و آتش سوزی ایمــــن است و در هنگام وقوع چنین حوادثـــــــــی تنها مقادیر اندکی گاز یا مواد شیمیایی به محیط انتشار می یابد.

انعطاف پذیری :

vدر سیستمهای تصفیه آب بزرگ و کوچک قابل استفــاده می باشد.

vبا تجهیزات Low-Tech و  Hi-Techقابل استفاده است.

vدر کشورهای جهان سوم و پیشرفته قابل استفاده میباشد.

کیفیت:

vهیپو کلریت سدیم تولید شده درجه 1 می باشد.

vتولید با توجه به نیاز کنترل شده و استمرار آن تضمین شده است ( از نظر غلظت تولید).

vهیپو کلریت سدیم % 8/0 عمر طولانی تری نسبت به هیپو تجارتی  %14 دارد.

vدر ساخت ژنراتور تنها اجزاﺀ و مواد با کیفیت بالا مورد استفاده قرار گرفته است مانند تیتانیم و آلیــــاژ خاصی از کربن.

vدستگاه دارای گارانتی کامل می باشد.

اختصاصات فــــــنی:

1- ظرفیت1.5g/h -10000kg/day:

2- منابع تامین نمک: - آب دریا

            - نمک طعام پودری یا سنگ نمک

            - شوری طبیعی موجود درآب

3- اجزائ اصلی دستگاه:

            - ژنراتور و متعلقات

            - تانک نمک

            - تانک هیپو

4- جنس الکترودها:

            - تیتانیم و آلیاژ خاصی از کربن.

5- نگهداری:

6- نیازمندیها:

7-ضرایب تبدیل:

         Metric   1kg cl2    Requires 3.5 kg Salt+5.5 kwh(AC)+125Lit Water

         Imperial 1 lb cl2  Requires 3.5 lb Salt+2.5 kwh(AC)+12.5 Imp gal Water

         USA        1 lb cl2  Requires 3.5 lb Salt+2.5 kwh(AC)+12.5 US gal Water

مقایسه عملی هزینه ها:

vطبق مطالعات انجام شده در انگلستان مقادیـــر ذیل بصورت فهرست ریز هزینه ها جهت تهیه کلر بـــــه میزان 1 کیلوگرم بدست آمده است. در این بررســـی فرض براین بود که هر دو روش ، محلول هیپو درجه یک تولید کنند.

 

ELECTRO Hypo 0.8%                                   Commercial Hypo 14%

  ( Containing 1 kg cl2 )                                         (Containing 1 kg cl2)          

    Salt               Electric Energy             Water                      5-84 Lit          

   3.5kg                5.5kwh(AC)              125Lit                 £ 0.19/ Lit = £1.11

 

£ 0.09kg=£ 0.32  £ 0.5/kwh=£ 0.28    Cost N/A

 

Total:         £ 0.6                                                               £ 1.11

کاربردهای هیپوکلریت سدیم:

vجلوگیری از تشکیل توده های میکربی در سیستمهای خنک کننده وبویلرها

vاستفاده در آب شیرین کنها، نیروگاهها وکارخانه ها

vگندزدایی آب آشامیدنی

vفرآیندهای تهیه نوشابه و سایر مواد غذایی

vباغبانی و کشاورزی

vلباسشوئی و سفید کردن کاغذ

vصنایع دریایی و سکوهای نفتی

vگندزدایی فاضلاب

v ضدعفونی آب استخرها

عملکرد این سیستم

نمک وانرژی مواد اولیه این فرآیند هستند

NaCl+H2o+energy                            NaClO+H2

از سه منبع نمک می توان استفاده کرد:



اگر شوری طبیعی آب کافی باشد( >150 mg/l )می توان به همان صورت از آن استفاده کرد.

Ž

درغیراینصورت نمک به آن افزوده می شود

مزایای این سیستم:

           nپایین بودن هزینه های عملیاتی

           nبازدهی بالای دستگاه

n           ایمنی و قابل اعتماد بودن دستگاه

خلاصه و نتیجه گیری:

vبا توجه به موارد مطرح شده و مزایای این سیستم کاربرد این تکنیک می تواند به عنوان روشی مطابق بر توسعه پایدار و مبتنی بر حفظ محیط زیست و نیز مقرون به صرفه مورد توجه مسئولین و متخصصین صنعت آب و فاضلاب و بهداشت محیط کشور قرار گیرد. 

 

 


 مطالب مرتبط با کلر زنی و کلر سنجی در سایت بهداشت محیط ایران :  

 

هیدروکلریناتور 

کلریناتور 

 نرم افزار مدل ساز نشت گاز کلر  

 مضرات کلر استخر برای بدن

دانلود روش صحیح کلر سنجی

  مدیریت کلرزنی آب آشامیدنی

- روش صحیح کلرسنجی آب 

- مبانی کلرزنی 

- مقایسه کلـــر ، آب اکسیژنه و  UV برای گندزدایی آب استخر ها 

- بررسی نحوه بهره برداری از دستگاههای کلرزنی 

- (تهیه کلر در محل) چیست؟ 

 


 

سایت بهداشت محیط ایران