نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه فاضلاب شیراز - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه فاضلاب شیراز

تصفیه خانه فاضلاب شیراز:

کلیات:

تصفیه خانه شماره یک فاضلاب شیراز در زمینی به مساحت تقریبی 72 هکتار در حوالی روستای ترکان در ناحیه جنوب شرقی شیراز واقع شده است. این محل در طرح اولیه مشاور برای جمعیت 000/900 نفر مشتمل بر سه مدول 000/300 نفری بوده که در حال حاضر اولین مدول آن اجرا گردیده است.

پس از اصلاح و تعدیل مبانی طرح با موفقیت بانک جهانی، تا سال مقصد 1405، کل جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه 000/584 نفر بوده و مدول فعلی جوابگوی جمعیت000/409 نفر می باشد و بنا بر این تنها یک مدول دیگر با ظرفیت حدود 000/175 نفر در آینده ساخته شده است.

مشخصات:

جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه شماره یک

000/584 نفر (سال مقصد 1405)

دبی متوسط تصفیه خانه

1360 لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2 مدول

حداکثر دبی خطوط انتقال به تصفیه خانه

2600 لیتر در ثانیه

طول خطوط انتقال به تصفیه خانه

5/5 کیلومتر

قطر و جنس خطوط انتقال

دو خط 1400 بتنی با پوشش پلی اتیلن

طول خطوط شبکه جمع آوری (اصلی و فرعی)

796 کیلومتر (در سال مقصد) اقطار

در محدوده تصفیه خانه شماره یک

mm 1400-200 بتنی و پلی اتیلن

غلظت BOD پنج روزه فاضلاب خام

240 میلی گرم در لیتر

غلظت مواد معلق (SS) فاضلاب خام

315 میلی گرم در لیتر

استاندارد BOD پنج روز پساب خروجی

30 میلی گرم در لیتر

استاندارد SS پساب خروجی

40 میلی گرم در لیتر

استاندارد کلیفرم های گوارشی پساب خروجی

400 عدد در هر 100 میلی لیتر

 مراحل تصفیه فاضلاب

الف) تصفیه مقدماتی:

شامل آشغال گیر دهانه درشت، آشغالگیر دهانه متوسط و حوضچه دانه گیر می باشد. در ابتدای تصفیه خانه و قبل از ایستگاه پمپاژ ورودی یک واحد آشغالگیر دهانه درشت از نوع خودکار آشغالهای درشت را از فاضلاب جدا می سازد.

ایستگاه پمپاژ ورودی شامل سه دستگاه پمپ حلزونی (اسکروپمپ) می باشد که ظرفیت هر پمپ 750 لیتر در ثانیه است. پس از پمپاژ شدن فاضلاب دو واحد آشغالگیر دهانه متوسط خودکار، آشغال های فاضلاب را جدا کرده و سپس مواد دانه ای مانند شن و ماسه و همچنین چربی و مواد شناور در واحد حوض دانه گیر (از نوع هوادهی شده) از فاضلاب جدا می گردد.

ب) تصفیه اولیه:

شامل دو واحد حوض ته نشینی اولیه از نوع مدور و هر کدام به قطر 40 متر می باشد در این مرحله حدود 50 الی 70 در صد مواد معلق فاضلاب جدا می گردند

ج) تصفیه بیولوژیکی:

شامل سلکتور (انتخابگر بیولوژیکی)، حوض هوادهی و حوض ته نشینی نهایی (زلال ساز) می باشد.

فاضلاب ته نشین شده جهت حذف مواد آلی کلوئیدی و محلول وارد حوض هوادهی شده که در این واحد 20 دستگاه هواده سطحی به قدرت هر کدام 55 کیلو وات و بازمان ماند 6 ساعت عمل هوادهی را انجام
می دهند. نوع رژیم هیدرولیکی حوض هوادهی از نوع متعارف و جریان از نوع نهر گونه است. جهت جلوگیری از پدیده بالینگ (عدم ته نشینی مناسب لخته های لجن)، یک واحد سلکتور قبل از حوض هوادهی تعبیه شده است.

یک خط لجن برگشتی به قطر 800 میلی متر نیز از حوضچه ته نشینی نهایی لجن فعال را به ابتدای واحد تصفیه بیولوژیکی منتقل می نماید و با فاضلاب ورودی به حوض هوادهی مخلوط می گردد. فاضلاب پس از خروج از حوض هوادهی وارد چهار واحد حوض ته نشینی نهایی (کلاریفایر) از نوع مدور و به قطر هر کدام 40 متر می گردد تا مواد معلق بیولوژیک در این حوض ها ته نشین شده و بصورت لجن جدا گردد.

لازم به ذکر است پساب ته نشین شده به منظور حذف عوامل بیماری زا توسط کلر ضد عفونی شده و جهت مصارف مجدد (عمدتاً مصارف کشاورزی و آبیاری) مورد استفاده قرار می گردد.

د) واحد تصفیه و پردازش لجن:

این قسمت شامل تانک تغلیظ، هاضم بی هوازی، واحد آبگیری لجن می باشد.

لجن های حاصل از حوضچه ته نشینی اولیه و نهایی پس از این که در تانک اختلاط با هم مخلوط شدند بخشی از آب را در تانک تغلیظ از دست داده و جهت تثبیت وارد چهار واحد هاضم بی هوازی می گردند و پس از عمل هضم توسط دستگاه های آبگیر مکانیکی از نوع سانتریفوژ، آبگیری شده و پس از گذراندن مدت زمان مشخص به صورت کمپوست مورد استفاده در کشاورزی به عنوان کود قرار می گیرد.

هاضمهای بی هوازی به صورت دو مرحله ای و شامل 4 واحد به قطر هر کدام 19 متر و ارتفاع 22 متر
می باشد.

در این قسمت کلیه تجهیزات هضم لجن از قبیل سیستم گرمایش و اختلاط لجن و کمپرسور های تزریق گاز و مشعل جهت سوزاندن گازهای حاصل از هضم لجن بکار گرفته شده است.

ساختمان اداری

کنترل و آزمایشگاه تصفیه خانه:

کلیه عملیات کنترل تجهیزات و عملکرد واحدها در ساختمان کنترل بصورت خودکار و با فرمان اپراتور مورد بهره برداری قرار می گیرد و جهت کنترل فرایند تصفیه خانه آزمایشگاه مجهزی با در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز احداث گردیده است.