نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چگونه تا آخر عمر کمر درد نگیریم؟ - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چگونه تا آخر عمر کمر درد نگیریم؟

چگونه تا آخر عمر کمر درد نگیریم؟


فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آد، راحت شد. تصور کنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون اینکه دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح بلند کردن اجسام


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح رانندگی


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح نشستن


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح برداشتن کودک از زمین


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح حمل کردن اشیا


گروه اینترنتی پرشین
 استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نحوه صحیح ایستادن برای انجام هر کاری


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
یک نرمش کششی بسیار مناسب


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
انجام کشش عضلات به صورت خوابیده


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
انجام حرکات نرمش برای پا


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نرمشی دیگر برای پا


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نرمشی جهت ستون فقرات


گروه اینترنتی پرشین استار |
 www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
نرمشی جهت کشش عضلات

با تشکر از ارسال : فریده فراست