نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه ها بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه ها بهداشت محیط

آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه ها بهداشت محیط


سایت بهداشت محیط ایران 
www.Environmetalhealth.com 
آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 
 بهداشت محیط
 
نام آیین نامه
دریافت فایل
نام آیین نامه
دریافت فایل
آیین نامه پیشنهادی رستوران های ممتاز
آیین نامه مقررات بهداشتی مراکز و موسسات کرایه ظروف
استاندارد 1011 آب (ویژگیهای میکروبیولوژیکی آب)
استاندارد 1053 آب
بخشنامه تفکیک وظایف و فعالیتهای اداره نظارت و بهداشت محیط
دستور العمل تعداد استاندارد نمونه مورد نیاز در نمونه برداری از مواد غذایی
دستور العمل طرح یکنواخت سازی فرمهای ماده 13
دستور العمل ماده اولیه مصرفی در تولید ظروف یکبار مصرف
دستور العمل متراژ تالارهای پذیرایی
دستور العمل متراژ کباب و حلیم
دستور العمل متراژ نانوایی ها(مشخصات واحدهای نانوایی)
دستور العمل نحوه استفاده از سانوسیل ، دکونکس و هالامید
دستور العمل نحوه برخورد با واحدهای صنفی که از قانون تمرد می کنند
دستور العمل نحوه تهیه غذا در مراکز تهیه و توزیع
دستور العمل نحوه صدور کارت بهداشت
دستور العمل نحوه صدور مجوز جهت حمل و نقل مواد غذایی
دستور العمل نحوه عرضه دخانیات و قلیان
دستورالعمل متراژ آبمیوه و بستنی فروشیها
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قوانین و مقررات ماده 16 ، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، ماده 3 در امر بهداشت و درمان
مشخصات سفره خانه های سنتی
مقررات بهداشتی کارخانجات تولید یخ و دستور العمل نحوه نمونه برداری از یخ

 

 بهداشت حرفه ای

نام آیین نامه
دریافت فایل
نام آیین نامه
دریافت فایل
آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار
 دستور العمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانواران موذی اماکن عمومی و خانگی
 دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان
 دستور العمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک
 دستور العمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم
 دستورالعمل نحوه انجام معاینات بدو استخدام شاغلین، توسط مراکز بهداشتی درمانی
  دستور العمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم
  طرح ایجاد ایستگاه بهگر در کارگاه های 49 – 20 نفره
 دستورالعمل تاسیس مراکز بهداشت کار
 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی تک واحدی
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه بند "ع" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379(حداقل 5/0% از سود خالص)
 دستورالعمل تکمیل فرم های آماری بهداشت حرفه ای
 آئین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و مؤسسات سلامت کار